GEMS FROM SHANTINIKETAN

  1. BISHWA JAKHAN NIDRAMAGAN
  2. MAHARAJ E KI SAJE ELE
  3. ANDHAJANE DEHO ALO
  4. AMAR MILAN LAGI TUMI
  5. AMAR AANDHAR BHALO
  6. ARO AGHAT SAIBE AMAR
  7. MATIR PRADIPKHANI
  8. AMI MARER SAGAR
  9. DURE KOTHAY DURE DURE
  10. RODANABHARA E BASANTA
  11. AAR REKHO NA ANDHARE AMAY
  12. AMAL DHABAL PALE LEGECHHE
  13. CHAHIYA DEKHO RASER SROTE
  14. JAKHAN ESECHHILE ANDHAKARE
  15. AMAR MALLIKA BONE
  16. RANGIYE DIYE JAO JAO
  17. DIYE GENU BASANTER EI GAANKHANI
  18. AJI BIJANA GHARE
  19. CHITTA PIPASITA RE
  20. JE RAATE MOR DUARGULI
  21. JIBAN JAKHAN SHUKAYE JAY
  22. CHHAYA GHANAICHHE BONE BONE
  23. SE JE BAHIR HOLO AMI JANI
  24. DINER PARE DIN JE GELO
  25. KATO JE TUMI MONOHAR
  26. CHOKH JE ODER CHHUTE CHALE GO
  27. TUMI NABO NABO RUPE
  28. RAJPURITE BAJAY BANSHI
  29. NAI JODI BA ELE TUMI
  30. TOMAR HAATER RAKHIKHANI
  31. OI RE TORI DILO KHULE
  32. PATH DIYE KE JAY GO CHOLE
  33. SANDHYA HOLO GO MA
  34. AMAR MON CHEYE ROY MONE MONE
  35. JE CHHAYARE DHARBO BALE
  36. RAKHO RAKHO RE JIBANE
  37. E KI SUNDAR SHOBHA
  38. JAGE NATH JOCHHNARAATE
  39. PRANER PRAN JAGICHHE
  40. URIYE DHWAJA ABHRABHEDI RATHE
  41. PRATHAM ADI TABO SHAKTI
  42. AMAR ABHIMANER BADALE AAJ
  43. PROBHU BALO BALO KABE
  44. E PARABASE RABE KE HAY
  45. OGO SHONO KE BAJAY
  46. SE AMAR GOPAN KATHA
  47. TORI AMAR HATHAT DUBE JAY