TAGORE SONGS(RABINDRA SONGIT)

  1. PRANGANE MOR
  2. BHANGO BANDH BHENGE DAO
  3. NRITYER TALE TALE
  4. GRAMCHHARA OI RANGA MATIR PATH
  5. MAMO CHITTE NITI NRITYE KE JE NACHE
  6. TUMI KI KEBOLI CHOBI
  7. PRALOYNACHAN NACHLE
  8. SANNYASI JE JAGILO OI
  9. AMAR NAI BA HOLO PARE JAOYA
  10. DINGULI MOR SONAR KHANCHAY
  11. KI PAI NI TARI HISAB MILATE
  12. OGO NADI APAN BEGE PAGAL PARA
  13. ALO AMAR ALO OGO
  14. OI SAGARER DHEUYE DHEUYE
  15. TORI AMAR HATHAT DUBE JAY
  16. SE KON BONER HORIN
  17. O JANAKI KI SUKHE OI DANA DUTI MELECHHO
  18. TOMAR HOLO SHURU
  19. HARE RE RE RE
  20. AMI SANDHAYDEEPER SHIKHA
  21. PHIRE PHIRE AMAY
  22. NA GO EI JE DHULA AMAR
  23. EMNI KORE JAY JADI DIN
  24. TOMAR ASAN SHUNYA AAJI
  25. ORE PRAJAPATI MAYA DIYE KE JE
  26. KHELAGHAR BANDHTE LEGECHHI
  27. PARABASI CHALE ESO GHARE
  28. DURDESHI SEI RAKHAL CHHELE
  29. PAGOL JE TUI KANTHO BHARE
  30. AMAR JABAR SAMAY HOLO
  31. ADHEK GHUME NAYAN CHUME
  32. DUI HATER KALER MANDIRA JE SADAI BAJE
  33. SARA BARS DEKHI NAA MAA
  34. ORE MAJHI ORE AMAR MANABJANMATARIR MAJHI
  35. KATABONOBIHIRINI SURO KANA DEBI
  36. JE KEBOL PALIYE BERAY
  37. DEKHA NA DEKHA MESHA
  38. MADHUR MADHUR DHWANI BAJEE
  39. RANGIYE DIYE JAO JAO JAO GO
  40. KRISHNAKALI AMI TARE BOLI
  41. KON SUDUR HOTE
  42. DUAR MOR PATHAPASHE
  43. AMARE DAK DILOKE BHITAR PANE
  44. AMI SHUDHU ROINU BAKI
  45. KHARABAYU BOY BEGE
  46. JE KANDO NEHIYA KANDICHE
  47. AAMI CHANCHAL HEY
  48. OGO TORA KE JABI PAARE
  49. JAKHAN PORBE NA MOR PAYER CHINHA
  50. SUDHU JAOA ASA,SHUDHU SROTE BHASA